Trải nghiệm cuộc sống của bạn một cách hoàn hảo nhất với Kiwi!

bo-chuyen-doi-am-thanh-digital-sang-analog-ka-02

Các cổng trên bộ chuyển đổi KA-02

Các cổng trên bộ chuyển đổi KA-02